Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (Chi tiết)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tài liệu liên quan Đại hội cổ đông:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

SUNIMEX MATERIAL@2018

Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không