Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không

 

Ngày 08/04/1978 : Thành lập theo quyết định số 50 / QĐ-UB của UBND TP HCM với tên gọi là Xí nghiệp Cung ứng Tư vấn Quận 1.
Ngày 12/03/1985 : Chuyển tên thành Công ty Cung ứng dụng tư vấn theo quyết định số 38 / QĐ-UB của UBND TP.HCM. Ngày 12/04/1994: Sáp nhập vào liên hiệp sản xuất kinh doanh nhập khẩu Q.1 theo quyết định số 1448 / QĐ-UB của UBND TP.HCM.
Ngày 14/02/2001 : Trở thành thành viên của Tổng Công ty Bến Thành theo quyết định số 914 / QĐ-UB của UBND TP. HCM với giao dịch tên là Công ty tư vấn Bến Thành (SUNIMEX MATERIAL).
Ngày 09/12/2003 : chuyển tên thành Công ty CP Tư vấn Bến Thành theo quyết định số 5332 / QĐ-UB của UBND TP. HCM.
Chính thức tên:  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH
Địa chỉ  : Số 33, đường Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại : 028 3914 2686 - Fax: 028 3914 2685
Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Website  : //www.sunimex-material.com.vn

{关键字}

 

SUNIMEX MATERIAL@2018

Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không